دانلود رایگان نمونه دستورالعمل

سامانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025


 
 

 

دستورالعمل‌ها در سیستم مدیریت کیفیت جهت آسان‌سازی اجرای فعالیت‌های روزانه پرسنل

در حوزه‌های مختلف هستند و عموماً شامل موارد زیر می‌باشند:

 

  - خلاصه‌شده یک روش انجام آزمون، به‌شکل ساده و در حد استفاده روزانه مجریان آزمون

  - داده‌هایی که در محاسبه نتایج آزمون دخیلند

  - روش‌های آزمون صحه‌گذاری شده

  - مسائل مربوط نظافت محیط کار

  - موارد مربوط به ایمنی، بهداشت یا محیط زیست

  - برخی از قسمت‌های چارت سازمانی یا برخی دیگر از فلوچارت‌های فرآیندها

  - نظم شخصی و نظم در همکاری‌های پرسنل

- نحوه استفاده از یک دستگاه خاص

     • تغییرات در تنظیمات دستگاه یا قرائت نتایج با توجه به نتایج کالیبراسیون یا کنترل‌های میانی

     • ملاحظات خاص در زمینه نگهداری صحیح از دستگاه

     • نحوه کالیبراسیون پیش از هر بار استفاده توسط کاربر

     • نحوه وارد‌کردن اطلاعات اولیه یا ذخیره‌کردن نتایج

     • نحوه روشن و خاموش‌کردن دستگاه

     • نحوه قراردادن نمونه‌ها در دستگاه


 

با این توضیحـات، مشخـص است که دستورالعمل‌های هر آزمایـشگاه، صرفاً مختـص همان آزمایـشگاه است و با تغـییر دامنه‌کاری، تغییر دستگاه‌ها و حساسیت مدیریت نسبت به مسائل مختلف، تغییر می‌یابد.

در زیر چند دستورالعمل از آزمایشگاه‌های مختلف به‌عنوان نمونه آورده‌شده‌است. گرچه برخی از موارد کلی ممکن در کلیه آزمایشگاه‌ها کاربرد داشته‌باشند، پیشنهاد می‌شود که دستورالعمل‌ها در هر آزمایشگاه به‌صورت جداگانه و توسط مدیران آن آزمایشگاه تهیه‌شود.

ویرایش 960329

 
 

جهت دریافت نسخه ورد WORD این مدارک و سایر مستندات ایزو 17025، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 

 
دستورالعمل نگهداری و استفاده از کپسول اکسیژن

دریافت
 

 
دستورالعمل جهت خروج آخرین فرد از آزمایشگاه

دریافت
 

 
برگه تصدیق رعایت موارد لازم در زمان خروج آخرین فرد از آزمایشگاه

دریافت