دانلود رایگان روش‌های اجرایی و فرم‌ها

سامانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025


 
 

روش‌های اجرایی در یک سیستم مدیریت کیفیت، ابزاری هستند که به کمک آنها می‌توان یک سامانه مدیریتی را به جریان انداخت و عملکرد آن را تحت کنترل قرار داد. به بیان دیگر، روش‎‌های اجرایی باید شامل راهکارهایی عملی باشند که در صورت به کاربستن آن‌ها، اهداف سازمان، خط مشی سازمان، الزامات نهادهای قانونی، درخواست‌های مشتریان و ... به طور کامل و دائمی برآورده گردد.

جهت انطباق کامل با استاندارد ISO/IEC 17025، سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بایستی حداقل 25 الزام را رعایت نماید که 15 بند از آنها استانداردهای کیفی (مانند کنترل مستندات و سوابق، پردازش بازخوردهای مشتریان، ممیزی داخلی و ...) و 10 بند دیگر الزامات فنی (مانند کالیبراسیون و تعمیر و نگهداری از تجهیزات، نحوه تنظیم گزارش نتایج، پردازش نمونه‌های آزمون و ...) می باشند.

در اینجا تعدادی روش اجرایی همراه با فرم‌های مربوطه قرار داده شده است که تقریباً تمامی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را پوشش می‌دهند و استفاده از آن‌ها با ذکر منبع بلامانع است. لیکن اکیداً توصیه می گردد که روش‌های اجرایی در هر آزمایشگاه به صورت جداگانه و توسط مدیران آن آزمایشگاه تهیه شود؛ چرا که روش‌های اجرایی تنظیم شده در داخل آزمایشگاه، به علت تناسب بیشتر با دامنه کاری، پرسنل و مشتریان و سایر شرایط آزمایشگاه، از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار هستند.

17025direct علاوه بر ارائه رایگان روش‌های اجرایی عمومی، در تهیه روش‌های اجرایی خاص و یا متناسب سازی روش‌های اجرایی با توجه به شرایط ویژه آزمایشگاه نیز به شما کمک می‌کند.

ویرایش 960416

کنترل تجهیزات،استانداردها و مواد مرجع

دریافت روش اجرایی و فرم ها
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

دریافت روش اجرایی و فرم ها
 

جهت دریافت فایل های ورد WORD روش های اجرایی و فرم ها، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 
دريافت نظرات و پيگيری شکايات مشتريان

دریافت روش اجرایی و فرم ها
استخدام، آموزش و تخصیص مشاغل سازمانی

دریافت روش اجرایی و فرم ها
 

جهت دریافت فایل ورد WORD مستندات، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 
خرید و ارزیابی تامین کنندگان

دریافت روش اجرایی و فرم ها
پایش اعتبار نتایج آزمون (تضمین کیفیت نتایج آزمون)

دریافت روش اجرایی و فرم ها
 

جهت دریافت فایل های قابل ویرایش مستندات مدیریت کیفیت آزمایشگاه، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 
تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری

دریافت روش اجرایی و فرم ها
بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها

دریافت روش اجرایی و فرم ها
واگذاری آزمون به پيمانکاران فرعی

دریافت روش اجرایی و فرم ها
 

جهت دریافت فایل WORD روشهای اجرایی ایزو 17025، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 
کنترل کار/ آزمون نامنطبق

دریافت روش اجرایی و فرم ها
کنترل شرایط محیطی آزمایشگاه

دریافت روش اجرایی و فرم ها
پردازش اقلام آزمون

دریافت روش اجرایی و فرم ها
کنترل داده‌های الکترونيکی

دریافت روش اجرایی و فرم ها
 

جهت دریافت فایل های قابل ویرایش این مستندات، آموزش یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

 
گزارش دهی نتایج آزمون

دریافت روش اجرایی و فرم ها
صحه‌گذاری روش‌های آزمون

دریافت روش اجرایی و فرم ها