خدمات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

     • مشاوره استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه براساس ISO/IEC 17025 از وضعیت کنونی تا زمان برآورده‌سازی کلیه الزامات، ارزیابی‌ها و اخذ گواهینامه

     • طراحی سیستم به‌طور ویژه برطبق شرایط خاص هر آزمایشگاه

     • رویکرد کاربردی در طراحی سیستم به‌شکلی که کاربران نسبت به اجرای عملی سیستم و جاری نگه‌داشتن دائمی آن راغب باشند

     • طراحی سیستم بر اساس استفاده حداقلی از کاغذ و استفاده حداکثری از روش‌های الکترونیکی جهت انتقال و نگهداری داده‌ها

     • ارائه کلیه مدارک وآموزش‌های مورد نیاز جهت ایجاد و حفظ سامانه

     • ارائه توصیه‌های لازم جهت اقدام در مراحل مختلف ممیزی (تقاضا، ارزیابی‌ها، رفع عدم‌انطباق‌ها، صدور گواهینامه و اخذ آن)

     • برطرف کردن اشکالات احتمالی تا دو سال پس از اخذ گواهینامه انطباق به‌صورت رایگان به‌صورت غیرحضوری


از طریق تماس با ما از جزئیات بیشتر این خدمات، نحوه و شرایط ارائه آن‌ها مطلع شوید.

ویرایش 960816

آموزش‌های مربوط به زمان ایجاد یا نگهداری سیـستم مدیریت کیفیت آزمایـشگاه، در حوزه‌های فنی و کیفی به‌‌ صـورت حضوری امکان‌پذیر است. برای مشتـریان قبلی، علاوه بر آموزش‌های حضوری هر دوره، رفع اشکالات به‌ صورت غیرحضوری نیز به صورت رایگان انجام می‌پذیرد.

دوره‌ها توسط کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد و در محل مشتری یا در کلاس‌های آموزشی عمومی برگزار می‌گردد.

عناوین دوره‌های قابل‌ارائه / برگزارشده:
(با کلیک روی عنوان هر دوره می‌توانید سرفصل مطالب را ملاحظه فرمایید.)


جزوات آموزشی برخی از دوره‌ها:


از طریق تماس با ما از هزینه شرکت در دوره‌ها مطلع شوید.

ویرایش 970502

تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری بر اساس رویه‌های توصیه شده در EURACHEM/CITAC-CG4 صورت می‌گیرد. خلاصه این رویه‌ها در روش اجرایی تخمین عدم‌قطعیت گردآوری شده‌است. کلیه مراحل این فرآیند ازجمله تشخیص مؤلفه‌ها، تعیین عدم‌قطعیت استاندارد، ترکیب آن‌ها با یکدیگـر و گـزارش عدم‌ قطـعیت گسـترده، به نحوی اجرا می‌گردند که کلیه الزامات بند 5-4-6 استاندارد ISO 17025 برآورده‌ گردد. تخمین عدم‌قطعیت اندازه گیری برای هر آزمونی که نتیجه کمی داشته‌باشد در محل آزمایشگاه مشتریان محترم همراه با آموزش رایگان حین کار قابل انجام است.

همچنین خدمات مربوط به محاسبات صحه‌گذاری روش‌های آزمون و مقایـسات بین آزمایـشگاهی با استفاده از روش‌های آمـاری جهت پوشـش بندهای 5-4-5 و 5-9-1-ب آن استاندارد قابل ارائه می‌باشد.

ویرایش 960816

در صورتی که آزمایشگاه قبلاً موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 شده‌باشد، جهت حفظ اطمینان از جاری بودن آن سیستم لازم است به طور متوالی مورد بازبینی و کنترل قرارگیرد که این امر به‌عنوان نگهداری سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تلقی می‌شود.

نگهداری سیستم، علاوه بر بالابردن اثربخشی کلیه فعالیت‌های جاری، از انباشته‌شدن کارها و اجرای یک‌باره آ‌ن‌ها در چند روز قبل از ممیزی جلوگیری می‌کند. ضمن آنکه اصلاح، به‌روزرسانی و منطبق‌سازی سیستم بر نیاز‌های خاص هر آزمایشگاه، تنها با نگهداری دائمی ممکن است. در نهایت یادآورمی‌گردد که حفظ سلامت هر سیستم پویا، از درمان آن آسان‌تر و کم هزینه‌تر است، که سیستم مدیریت کیفیت هم از این قاعده مستثنی نیست.

خدماتی که جهت نگهداری سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه قابل ارائه هستند، عبارتند از:

•  حصول اطمینان از اجرای عملی سیستم و مستندسازی صحیح توسط کلیه پرسنل با کنترل کردن موارد زیر:

     1.   اجرای درست دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی

     2.   پر شدن دائمی، مرتب و صحیح فرم‌ها

     3.   انجام اقدامات کلی در راستای خط مشی کیفیت و اهداف

     4.   و سایر فعالیت‌های مرتبط با حیطه فعالیت آزمایشگاه

•  تغییر مستمر مستندات، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها به شکلی که با هر چه ساده تر کردن فرآیندهای اجرایی، نیازهای ویژه آزمایشگاه را در کنار الزامات استاندارد مرجع برآورده‌کنند

•  اصلاح ایرادهای احتمالی در خود سیستم یا در اجرا، قبل از آنکه تکرار آن‌ها به عادت تبدیل شوند

•  اطمینان از انجام صحیح و به‌‌موقع آموزش‌ها و بررسی اثربخشی آن‌ها وفق نیازهای آموزشی مورد نیاز

•  رفع عدم‌انطباق‌های ممیزی‌های داخلی و خارجی طبق برنامه زمان‌بندی

•  ارائه توصیه‌های مربوط به نهادهای خارج سازمان (نهادهای ملی، دولتی، مشتریان خاص و ...) و پیگیری مسائل مربوط به آن‌ها

•  برطرف کردن اشکالات احتمالی پرسنل در اجرا به‌صورت مستمر و به‌شکل حضوری

•  مستند‌‌سازی فعالیت‌های بهبودی به شکل قابل ارائه به ممیزان و مشتریان

از طریق تماس با ما از جزئیات بیشتر این خدمات، نحوه و شرایط ارائه آنها مطلع شوید.

ویرایش 960816

طبق بند 4-14 استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه می‌بایستی کلیه فعالیت‌های خود را به‌طور دوره‌ای مورد ارزیابی قراردهد تا از انطباق آن‌ها با الزامات استاندارد اطمینان حاصل نماید. این ارزیابی دوره‌ای و داخلی آزمایشگاه، "ممیزی‌ داخلی" نام دارد.

علاوه بر الزام فوق، ممیزی داخلی کمک شایانی به ارزیابی عملکرد آزمایشگاه در تمامی حوزه‌های فعالیت آن می‌نماید و به مدیریت ارشد جهت تعیین گام‌های اساسی پیش‌‌رو، مانند تبیین اهداف، تعریف اقدامات اصلاحی و بهبودی، نیازسنجی دوره‌های آموزشی و ... کمک می‌کند.

ممیزی داخلی باید توسط شخص یا اشخاصی باشد که وفق مستندات قانونی، صلاحیت انجام ممیزی را داشته باشند. همچنین در زمان ممیزی، شایسته است اصل استقلال یا بی‌طرفی رعایت گردد؛ بدان معنا که ممیز، فعالیتی را که خود مسؤول اجرای آن است، مورد ممیزی قرار ندهد.

ممیزی سامانه مدیریت کیفیت، در دو بخش 1- سیستمی یا کیفی (شامل 15 بند) و 2- فنی (شامل 10 بند) انجام می‌گیرد. بسته به وسعت دامنه‌کاری و پیچیدگی‌های سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، فرآیند ممیزی می‌تواند در یک یا چند روز انجام گیرد. برای آزمایشگاه‌های کوچک، عموماً کل فرآیند ممیزی در یک روز تکمیل می‌گردد و در نهایت، ممیز نسبت به تهیه گزارش ممیزی داخلی اقدام می‌نماید. در گزارش ممیزی داخلی، مواردی که توسط ممیز ناقض الزامات استاندارد تشخیص داده شده‌اند، فهرست می‌شوند. این گزارش جهت اقدامات بعدی مانند بازنگری مدیریت، تعریف اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بهبودی در اختیار مدیر ارشد یا نماینده وی قرار می‌گیرد.

از طریق تماس با ما از جزئیات بیشتر این خدمات، نحوه و شرایط ارائه آن‌ها مطلع شوید.

ویرایش 960816