17025direct به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند!17025direct به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند!

17025direct به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند!

خدمات 17025direct، کلیه نیازهای مدیریتی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را براساس الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 پوشش می‌دهد. اهم این خدمات عبارتند از آموزش‌های تخصصی، مشاوره در استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، انجام محاسبات تخمین عدم‌قطعیت، صحه‌گذاری روشهای آزمون، نگهداری از سیستم‌های مستقر شده و ممیزی داخلی.

جهت کمک به استقرار سامانه مدیریت کیفیت توسط پرسنل دائمی آزمایشگاه، نمونه‌های مستندات لازم برای برآورده‌سازی کلیه الزامات شامل نظامنامه کیفیت، خط‌‌‌‌‌‌‌‌مشی کیفیت، اهداف، روش‌های اجرایی، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها جهت دانلود رایگان در مرکز دانلود قرار گرفته‌است و استفاده از آنها با ذکر منبع برای عموم آزاد است.

ما در ارائه خدمات مشاوره‌ای، رویکردی اجرایی و عملی داریم و همواره تلاش داریم تا مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین راهکارها را با توجه به شرایط ویژه هر آزمایشگاه ارائه دهیم. همچنین سعی می‌کنیم به طور دائمی با ارائه خدمات غیرحضوری، مشتریان خود را پشتیبانی کنیم.

برخی از مشتریان سابق و مؤسسات در ارتباط با ما را می‌توانید در پایین صفحه ملاحظه فرمایید.

ویرایش 960720


درباره ما بیشتر بدانید

بهبود مستمر

جزوه آموزشی تخمین‌عدم‌قطعیت در آموزش و کالیبراسیون
قرار دادن نسخه Ver 6.50
970716
ویرایش فرم محاسبات F-test ,T-test, En (ویرایش 2)
اضافه‌شدن صفحه‌ی مربوط‌‌ به خطای نرمال
970707
استانداردهای قابل ارسال به کاربران
اضافه‌شدن بیش از 75 هزار عنوان استاندارد بین‌المللی به آرشیو جهت اشتراک‌گذاری با کاربران سایت
970513
ایجاد فرم محاسبات F-test و T-test (ویرایش 1/0)
تهیه و ایجاد فرم در قالب فایل تحت نرم‌افزار®Excel
970420
تغييرات روش اجرایی صحه‌گذاری (تبدیل به ویرایش 2/0)
اضافه‌شدن بخش تعاريف – اضافه‌شدن فرم محاسبات F-test و T-test در نرم‌افزار ®Excel – اصلاحات‌فنی در متن جهت لحاظ نمودن توضيحات ويرايش 2017 استاندارد 17025– اضافه‌شدن مراجع – اصلاحات اندک در بخش هدف و دامنه کاربرد – اصلاحات ویراستاری
970417
بهبود مستمربهبود مستمر
"تغییر، نتیجه‌ی نهایی تمام یادگیری‌های واقعی است."     لئو بوسکالیا

مشتریان / مؤسسات در ارتباط